ZÁKLADOVÉ DESKY

Realizace základových desek na klíč.

  • Konzultace projektové dokumentace s klientem.
  • Cenová nabídka dle projektu a umístění stavby v terénu. 
  • Zemní práce, kompletní realizace zemnícího systému, napojení inženýrskcýh sítí pod základovou desku.
  • Hutnění materiálu, armování a betonáž desky. 

REALIZACE